Wat is Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode voor klachten aan het bewegingsapparaat, spanningsklachten, ademhalingsproblematiek en van oudsher vooral bekend als houdingstherapie.
De grondlegster van deze bewegingsleer was Marie Cesar en zo is de naam oefentherapie Cesar ontstaan.

Lichamelijke klachten ontstaan vaak of worden in stand gehouden door een ongunstig belastingspatroon. Als oefentherapeuten proberen we dat te ontdekken en waar nodig te helpen veranderen. We kijken dan naar alle belasting op het lichaam - naar het geheel - en niet alleen naar een afzonderlijk lichaamsdeel.

Door gebruik te maken van o.a. lichaamsoefeningen op maat, houdingsadvies, mobilisaties, ontspanning, ademtraining, gesprekken en heel soms massage proberen we de klachten te verhelpen, te verminderen en te voorkomen.
Een belangrijk doel daarbij is om bewustwording van eigen houding, beweging en gewoontes te krijgen in relatie tot de klachten. Je leert zo zelf invloed uit te oefenen op de klachten en hoe ze te voorkomen.

Behandeling wordt vergoed door alle zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (geen eigen risico).

Wij zijn direct toegankelijk. Dit betekent dat een verwijzing van huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts niet nodig is.